Fundacja Zdrowie Dziecka

na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

Podsumowanie akcji 1% 2010


Szanowni Państwo!


W minionym roku dzięki Państwa hojności udało się nam pozyskać ponad 36 tysięcy zł. z odpisów podatkowych 1%. Zebrana suma umożliwiła nam zakup dodatkowego sprzętu i wsparcie remontów dla Szpitala Dziecięcego św. Ludwika

Dla Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie rok 2010 był  wyjątkowy. Oddano do użytku nowoczesny pawilon Jakubowskiego , przeznaczony na działalność psychiatrii dziecięcej i poradni specjalistycznych.  Tym  samym,  jedyny  w   województwie   małopolskim Oddział Psychiatrii  Dzieci   funkcjonujący  w naszym szpitalu osiągnął najwyższy standard obsługi pacjentów oraz zdecydowanie poprawił się komfort pobytu dzieci. Chcemy dalej wspomagać Szpital, wciąż stary budynek i jego oddziały wymagają wsparcia i remontu. W tym roku chcielibyśmy doposażyć kolejne Oddziały w nowy specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i kontynuować rozpoczęte remonty.powrót