Fundacja Zdrowie Dziecka

na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

Dane kontaktowe

Fundacja „Zdrowie Dziecka” dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2
31-503 Kraków
tel 012 421-41-23

NIP: 676-11-89-712

Konto: Bank PKO S.A. O/Kraków 30 1240 4689 1111 0000 5142 2824

Informacje do rocznego zeznania podatkowego:
Nazwa fundacji: Fundacja "Zdrowie Dziecka"
KRS: 0000256178

Jadwiga Czeczótko
Prezes Fundacji
email: jczeczot@dzieciecyszpital.pl


Katarzyna Gawron
Kierownik Biura Fundacji
Tel. 12 619 86 78
email:
fundacja@dzieciecyszpital.pl

powrót