Fundacja Zdrowie Dziecka

na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

FAS i co dalej?
Zespół FAS jest skutkiem toksycznego oddziaływania alkoholu spożywanego przez kobietę ciężarną, na komórki płodu" - tłumaczy lekarz Katarzyna Dyląg z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie oraz dodaje - "W jego przebiegu dochodzi zazwyczaj do uszkodzenia centralnego systemu nerwowego, niedoboru wzrostu i masy ciała oraz powstania charakterystycznych dysmorfii w zakresie twarzoczaszki". Co można zrobić w takiej sytuacji?


Dzieci od urodzenia znajdują się pod opieką lekarza pediatry. To właśnie badanie wykonywane przez pediatrę pozwala na odpowiednio wczesne wychwycenie nieprawidłowości i objęcie dziecka właściwą, specjalistyczną opieką. Wczesna interwencja, dobrze prowadzona terapia oraz stała pomoc mogą znacząco wpłynąć na życie dziecka oraz osoby dorosłej z FAS pomagając w codziennym funkcjonowaniu. Lekarz K. Dyląg tłumaczy, że w związku z różnorodnością niekorzystnych następstw jakie mogą wystąpić na skutek narażenia płodu na kontakt z alkoholem, dziecko z FAS może wymagać objęcia opieką takich specjalistów jak:

-
Neurolog dziecięcy – odpowiednio przeprowadzone badanie neurologiczne pozwala na wczesne wychwycenie problemu;
-
Genetyk kliniczny – pediatra korzysta z pomocy genetyka klinicznego w procesie diagnozy m.in. ze względu na fakt, że zespół FAS w swoim obrazie klinicznym może przypominać inne zespoły genetyczne;
-
Kardiolog – badania wykazują, że wady serca występują u 29% pacjentów z pełnoobjawowym FAS;
Gastroenterolog – rolą gastroenterologa dziecięcego jest przeprowadzenie diagnostyki, leczenie dietetyczne oraz monitorowanie wzrostu i masy ciała dziecka;
-
Lekarz rehabilitacji – pomoc lekarza rehabilitacji może być potrzebna ze względu na problemy ruchowe, zaburzenia napięcia mięśniowego i równowagi;
-
Ortopeda – u dzieci z FAS może dochodzić do zaburzeń w rozwoju układu kostno-stawowego,

Mogą być potrzebne także konsultacje dietetyka, nefrologa, chirurga plastycznego lub okulisty. Pamiętajmy, że Alkoholowemu Zespołowi Płodowemu i innym uszkodzeniom wywołanym wpływem alkoholu na płód można w 100% zapobiec – wystarczy zachować abstynencję w czasie ciąży.

Kampania społeczna uświadamiająca konsekwencje picia alkoholu w ciąży (FAS), kształtująca postawę współodpowiedzialności za nowe życie wśród osób z otoczenia kobiet w ciąży realizowana przez Fundację Zdrowie Dziecka i współfinansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

powrót