Fundacja Zdrowie Dziecka

na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

Rada EksperckaW ramach kampanii została powołana Rada Ekspercka składająca się z takich specjalistów jak:

  1. Krzysztof Brzózka  Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  2. Prof. dr hab. Andrzej Urbanik Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
  3. Dr hab. med. prof. UJ Hubert Huras Ordynator Kliniki Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
  4. Monika Borkowska – Żebrowska Kierownik Działu Profilaktyki i Terapii Uzależnień Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
  5. Stanisław Stępniewski - Dyrektor Wojewódzkiego specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
  6. Dr n. med. Katarzyna Przybyszewska Kierownik Oddziału Gastroenterologii Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie,
  7. Lek. med. Joanna Boroń - Zyss Kierownik Oddziału Psychiatrii Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie
  8. Lek. Katarzyna Dyląg z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie,
  9. Lek. Aleksandra Sikora - Sporek z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.

Dziękujemy za wsparcie merytoryczne!

powrót