Fundacja Zdrowie Dziecka

na rzecz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

Sprawozdania

2011


1. Sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2011:

a) Sprawozdanie złożone w Ministerstwie Zdrowia (kliknij tutaj aby zobaczyć)

b) Sprawozdanie złożone w bazie OPP (Ministerswie Pracy i Polityki Społecznej)

Sprawozdanie merytoryczno- finansowe (kliknij tutaj aby zobaczyć)

Bilans finansowy (kliknij tutaj aby zobaczyć)

Rachunek zysków i strat (kliknij tutaj aby zobaczyć)

Informacje dodatkowe (kliknij tutaj aby zobaczyć)
 

2. Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej- Andrzejkowa Zabawa Charytatywna 25.11.2011 (kliknij: tutaj, aby zobaczyć)


2010

Sprawozdanie z działalności za rok 2010 (kliknij: tutaj, aby zobaczyć)


2009

Sprawozdanie z działalności za rok 2009 (kliknij: tutaj, aby zobaczyć.)


powrót